UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     93 415 25 59 | 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

S’ha obert un canal de consultes sobre els efectes del COVID-19, per a professionals del sistema català de serveis socials, tant per via correu

(covid19.tsf@gencat.cat)

com per via telefònica, als telèfons:

Residències de gent gran:

93 887 63 97 // 93 887 63 99

                                      ————————————————————————————————-

Residències persones amb discapacitats

i salut mental:

93 887 64 97

Translate »