PUBLICACIÓ MODIFICACIO DECRET 284/1996

En referencia a la modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, estem pendents de organitzar una reunió de tots els departaments jurídics d’altres patronals afectades per mantenir una posició conjunta. ESTEM...