UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     93 415 25 59 | 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

PUBLICACIÓ MODIFICACIO DECRET 284/1996

En referencia a la modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol, de regulació del Sistema Català de Serveis Socials, estem pendents de organitzar una reunió de tots els departaments jurídics d’altres patronals afectades per mantenir una posició conjunta. ESTEM...

Translate »