UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     93 415 25 59 | 93 238 54 26 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

COL.LEGI OFICIAL DE TERAPEUTES OCUPACIONALS DE CATALUNYA (COTOC)

La Junta del l Col·legi Oficial de Terapeutes Ocupacionals de Catalunya ha pres la decisió de no publicar ofertes laborals que no superin les 12h setmanals. Des del COTOC i la professió de TO, es considera que amb tan poques hores setmanals un professional de teràpia...
Translate »