INFORMACIO PUBLICACIO DOCUMENTS WEB DEPARTAMENT DE SALUT-PDSS i PPAC

Ens dirigim a vosaltres per comunicar-vos la publicació i la posada a la vostra disposició de tot un conjunt de documents claus del model d’atenció a les persones amb condicions cròniques i situació de complexitat dins del marc del Pla de Salut 2016-2020, treballats...
Formació virtual per als centres residencials

Formació virtual per als centres residencials

En l’entorn de la COVID-19 s’ha posat en marxa un pla formatiu virtual per als responsables higiènicosanitaris per tal que disposin de la formació i capacitació adient per prevenir la infecció per la COVID dels residents i treballadors del centres i el control de la...