UPIMIR    C/ Balmes 152   4º 2ª   08008 Barcelona     93 415 25 59 +34 692 64 87 73    administracio@upimir.com

CORONAVIRUS

 

 

INFORME UPIMIR  DECRET  69/2020

INFORME UPIMIR DECRET 69/2020

EL DEPARTAMENT JURIDIC DE UPIMIR HA ELABORAT INFORME DEL DECRET 69/2020, de 14 de juliol, d'acreditació, concert social i gestió delegada en la Xarxa de Serveis Socials d'Atenció Pública. El podràs trovar  a la ZONA SOCI.

leer más
ACORDS DE GOVERN

ACORDS DE GOVERN

Acords de Govern d'ahir 28 de Juliol de 2020, el contingut dels quals ens afecte respecte a determinats extrems que detallem a la ZONA SOCI. Val a dir però que el Decret LLei a que es refereix el contingut del document adjunt, està pendent de publicar per tant quan...

leer más
INFORME UPIMIR  DECRET  69/2020

Formació virtual per als centres residencials

En l’entorn de la COVID-19 s’ha posat en marxa un pla formatiu virtual per als responsables higiènicosanitaris per tal que disposin de la formació i capacitació adient per prevenir la infecció per la COVID dels residents i treballadors del centres i el control de la...

leer más

MESURES ADDICIONALS PER PROTEGIR LES RESIDENCIES

Salut i Treball, Afers Socials i Famílies posen en marxa unes mesures addicionals per protegir les residències de la pandèmia de la Covid-19. A partir de dijous, se suspendran les sortides dels residents a l’exterior, les de curta durada, les de caps de setmana i les...

leer más

REPRESA DE LA NORMALITAT EN L’ÀMBIT RESIDENCIAL

El nou Pla fa especial incidència en la detecció precoç i en la recuperació de la normalitat convivencial i l’activitat en els centres També estableix directrius per les sortides familiars, de cap de setmana i vacances El Procicat ha aprovat el Pla sectorial de...

leer más

Formació de residències per a la prevenció de la COVID-19

La COVID-19 ha tingut un gran impacte sobre la salut de les persones que viuen o treballen a les residències de persones grans, per la qual cosa és important, entre altres actuacions, millorar la preparació dels professionals per prevenir nous contagis. Per això,...

leer más

RESOLUCIÓ SLT/1429/2020

de 18 de juny, per la qual s'adopten mesures bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la contenció de la infecció per SARS-CoV-2....

leer más

DECRET 63/2020 DE 18 DE JUNY

de la nova governança de l'emergència sanitària provocada per la COVID- 19 i d'inici de l'etapa de la represa al territori de Catalunya. https://documentcloud.adobe.com/link/track?uri=urn:aaid:scds:US:4be26eb3-e45d-48f4-8d98-dbd91289ad25

leer más

ORDEN SND/535/2020

Orden SND/535/2020, de 17 de junio, por la que se modifica la Orden SND/414/2020, de 16 de mayo, para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 2 del Plan para la...

leer más

OXIGENOTERAPIA:INFORMACIÓ PER PROFESSIONALS

L'oxigenoteràpia és un tractament de prescripció mèdica en el qual s'administra oxigen en concentracions elevades amb la finanalitat de prevenir o tractar la deficiència d'oxigen (hipòxia) en la sang, les cèl·lules i els teixits de l'organisme.

leer más

CERCADOR DE PLACES


Si desitja consultar la disponibilitat de totes les places lliures de les residències adherides a UPIMIR, premi el botó per escollir la que més li interessi


FORMACIÓ BONIFICADA


UPIMIR anima a les seves empreses associades a beneficiar-se del sistema de bonificacions per finançar totalment o parcialment els costos de formació dels seus treballadors. Consulteu tots els cursos disponibles


PUBLICITAT


L'interessa publicitar la seva empresa, productes o serveis? Posi's en contacte amb nosaltres i l'informarem de totes les possibilitatsPUBLICITAT

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

PUBLICITAT

advertisement advertisement advertisement advertisement advertisement

COL.LABORADORS

advertisement advertisement
Translate »