COMPAREIXENÇA AL PARLAMENT

La Comissió de Drets Socials en la sessió del dia 10 de maig de 2022, va crear el Grup de Treball d’Anàlisi de l’Impacte de la Covid-19 en les Residències (GTAICRE) per a fer una anàlisi acurada, amb perspectiva, sobre les causes de l’impacte de la...